ALGEMENE VOORWAARDEN – Trends 4 Travel

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Trends 4 Travel (KvK-nummer: 64003558), met jou sluiten. Mocht je vragen hebben dan kun je altijd contact met ons opnemen via info(at)trends4travel.nl. Je kan ons ook bereiken op Instagram: trends4travel en Facebook: Trends 4 Travel. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen reiskleding en accessoires voor vrouwen.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je betaalt via onze online betaalservice Sisow. De verzendkosten komen voor jouw rekening.

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren jouw product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Post NL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt je, indien het gaat om pakketpost, van ons een track & trace code waarmee je de bestelling kunt volgen. Wij zullen de bestelling binnen enkele dagen verzenden. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 4 – Retour

Je mag je bestelling altijd binnen 14 dagen na ontvangst retourneren.

1: Stuur ons een mail via info(at)trends4travel.nl om de retour aan ons te melden. Je ontvangt vervolgens een retourformulier van ons en hebt nu 14 dagen de tijd om de bestelling naar ons op te sturen.

2- De voorwaarden zijn, dat je de producten in de originele verpakking, onbeschadigd (en ongebruikt), met het retourformulier en voldoende gefrankeerd naar ons terugstuurt. Alle kaartjes moeten aan de retour gezonden items zitten. Het rekeningnummer dat je opgeeft voor de terugbetaling, dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarmee je de betaling aan Trends4travel.nl hebt voltooid. Let op: wij nemen geen kleding retour dat is gedragen, waar (make-up) vlekken op zitten of wat beschadigd is.

3- Retouren kunnen worden gestuurd naar:
Trends 4 Travel
Caeciliastraat 35
2312XB Leiden
Bewaar de bon met de Track & Trace-code goed ter referentie!

4- De retourkosten zijn voor jouw rekening. Wij betalen alleen de verzendkosten (dus niet de kosten van het retourneren!) aan je terug, mits je de gehele bestelling retour stuurt. Stuur je slechts een deel van de bestelling retour, dan vergoeden wij deze kosten niet. 

5: Na ontvangst van de retourzending, storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug op je rekening, mits de bestelling reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Jouw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 7 – Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info(at)trends4travel.nl. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we de klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen 48 uur dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 8 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jou sluiten is het Nederlands recht van toepassing.